Nattens bibliotek

Ungdomar som är omhändertagna av samhället lär oss vad respekt är

Posted in Barn/tonåringar by Siri Wikander on 03 november 2011

Det ungdomarna berättar och efterlyser i Barnombudsmannens undersökning ”Bakom Fasaden” är nödvändig kunskap för alla människor oavsett profession. Det handlar om respekt och hur den utövas i praktiken. Det handlar om hur vi i Sverige bemöter de som är i behov av skydd och stöd. Syftet med undersökningen, som utfördes på uppdrag av Regeringen, var att kartlägga hur ungdomarna har det som är omhändertagna av samhället. Barnombudsmannen intervjuade 100 barn och ungdomar från 50 olika hem.

Så här gick det till:

Barnombudsmannen kontaktade HVB-hemmen (Hem för vård och boende) för att få ett godkännande. Det tog tid och förhalades, men till slut hade 50 hem godkänt besök av BO (Barnombudsmannen är inte en ensam person utan namnet på en myndighet). Därefter skrev BO brev till vart och ett av ungdomarna och frågade om de ville delta och påverka framtidens omhändertagande av barn och ungdomar. BO var noga med att understryka att det inte skulle bli bättre för dem personligen utan att det handlade om att göra det bättre för andra i framtiden. Över 90% tackade ja. Därefter inhämtades tillstånd från vårdnadshavare. Den stora merparten sa ja vilket är unikt för den här typen av studier.

Man träffades på ett hotel, åt god mat och konfererade. Man gjorde ett flertal övningar som var anpassade både till de som är verbalt starka och de som inte är det. I övningarna ingick bland annat att göra bildcollage och tankekartor, att lista vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt och att skriva platsannonser för de som ska jobba på HVB-hem och i Socialtjänsten.

Därefter fick de barn och ungdomar som ville komma med och berätta vad de kommit fram till för Regeringen. På plats fanns bland annat barnministern. Efteråt kommenterade barnen att de aldrig blivit så lyssnade på förut och att det hade synts i ansikten på de ansvariga hur allvarligt de tyckte det de berättade var.

Kritiken består i:

 • Kollektiva straff (en gör fel och alla straffas)
 • Godtyckliga bestraffningar (även för sjukdom)
 • Oskrivna regler
 • Regler används för att utöva makt
 • Reglerna tas inte fram i samförstånd med ungdomarna
 • För korta permissioner som omöjliggör att resa till hemorten
 • Ej individualiserade regler
 • Ingen plats att träffa kompisar på (skämmigt att ta med kompisar till HVB-boendet)
 • Dömd på förhand utifrån vad som står i journalen
 • Samma behandling för alla oavsett varför man är omhändertagen
 • Socialtjänsten beslutar om och förlänger omhändertagande på lösa och omotiverade grunder
 • Vårdplanen tas inte fram gemensamt
 • Boendet kallas för ”hem” fast de kanske är tvångsomhändertagna mot sin vilja
 • Integritetskränkningar (som att rummet genomsökts när ungdomen varit i skolan)
 • Avsaknad av empati och omtanke
 • Ingen att prata med
Utredningens resultat finns samlat i rapporten ”Bakom fasaden”.

När ska jag få sova gott igen?

Posted in Barn/tonåringar by Siri Wikander on 29 december 2008

När man har tonåringar då får det här med fredag, lördag, lucia, nyår, skolavslutningar, valborg, midsommar, skolstart en helt annan innebörd. Nattvandring, dålig sömn, telefonsamtal mellan föräldrar om gemensamma regler och bråk med tonåringarna. Ibland känner man sig mer som en lägervakt än som en förälder.

Hälften av alla mellan 15-20 år på Lunarstorm ska dricka på Nyår. Och skjuta raketer. Toppen!

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 54 andra följare